Om mig

Sådan arbejder jeg

Det er min opgave som terapeut at danne det rum, der gør udvikling og forandring mulig, og at hjælpe klienten med at integrerer nye erfaringsmønstre og handlemåder både kropsligt og kognitivt. Jeg lægger vægt på en behagelig atmosfære med tryghed, tillid og respekt for dig og dine grænser. Du vil opleve ro og nærvær, så vi i fællesskab kan tage hånd om din udfordring.

Mennesker der kommer hos mig udtaler:

at de får fornyet energi og mod/styrke til at klare hverdagen, at de genfinder ressourcer

at de oplever at have fået nye handlemuligheder

at de bliver bedre til at rumme forskellige følelsestilstande

Mine arbejdsmetoder

Jeg arbejder med psykomotorisk færdighedstræning, som en vej til øget kropsligt nærvær, og støtte til mestring af følelser og støtte til mental klarhed.

Fokus ligger i at styrke og genopdage ressourcer i kroppen. Jo flere ressourcer der bliver tilgængelige, jo lettere bliver det at forholde sig til de udfordringer der er.

Jeg arbejder bla. med fokus på åndedræt, centrering, afgrænsning, rumning, jordforbindelse, balance og orientering.

F.eks. vil det at have sin jordforbindelse og centrering betyde, at man bliver mere nærværende i sin dagligdag, også når der er kaos omkring én.

I terapien bruger jeg samtale og kropsøvelser. Et andet meget virksomt redskab, som jeg også kan benytte er hesten og ridning.

Det siger mine klienter

Har du brug for min hjælp?

Hvis du har nogle spørgsmål eller er interesseret i et forløb hos mig, er du mere end velkommen til at kontakte mig.